Woodeye Sortcut

Woodeye Sortcut

⤫ Värdebaserad optimering

⤫ Utmärkt för ytterpanel, trall, invändiga paneler och lister

⤫ Användarvänligt för enkel produktionsplanering

Effektiv sortering

Woodeye Sortcut används för sorteringslinjer inom videareförädling av trä.

Woodeye Sortcut kan användas för en mängd olika tillämpningar inom träindustrin och anpassas efter din specifika verksamhet. Systemet kan inkludera möjligheten att mäta både form, profil och fukt. Ytterligare funktioner för bland annat trimmeroptimering och färgsortering finns tillgängliga, vilket gör The Woodeye Sortcut till ett avgörande verktyg för många företag vidareförädling av trä.

Definierar den bästa användningen

Vid scanning, av till exempel kantlimmade paneler och flerskiktade paneler, kommer vår optimering att föreslå den optimala sidan av virket. Färg- och fibermätning är avgörande för att säkerställa kvaliteten och den estetiska enhetligheten i panelen. När defekter upptäcks tar scannern beslutet om virket ska sorteras som produktionskvalitet eller skickas till reparation för att öka värdet och kvaliteten i den färdiga produkten.

Kvalitetskontroll av profilerat virke

Programvaran är utformad för hyvlat profilmaterial som paneler och lister. WoodEye SortCut kan installeras efter profileringen och arbeta med höga produktionshastigheter. Scannern övervakar och kontrollerar produktens kvalitet, samt säkerställer dimensionerna på profiler och spår.
WordPress Image Lightbox Plugin